Zebranie Wiejskie

W niedzielę 20 września odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Barcice Dolne, w zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczyła Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu P. Małgorzata Tokarczyk. Na początku zebrania Sołtys przypomniał podział budżetu sołeckiego na 2020 r., omówił stopień zaawansowania poszczególnych pozycji budżetu na 2020 r., w szczególności wykonanych, tj. zakupu i montażu elementów siłowni na Read more about Zebranie Wiejskie[…]

XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 14 września 2020 r. miała miejsce XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., zgłoszeniu do programu inwestycji lokalnych adresowanego do samorządów sześciu projektów o wartości blisko 20 milionów złotych. Zgłoszone projekty obejmują: – budowę całodobowego Domu Pomocy Społecznej, – rozbudowę szkoły podstawowej Read more about XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

We wtorek 30.06.2020 r. miała miejsce XXIV sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., o otrzymaniu w ramach rządowej „Tarczy dla Samorządów”, pomocy finansowej. Gminy naszego regionu otrzymały pomoc finansową w wysokości blisko 40 milionów złotych. Do starosądeckiej kasy wpłynie 6 milionów 700 tysięcy złotych. Read more about XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W środę 17.06.2020 r. miała miejsce XXIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., że Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad dokonała wyboru wariantu planowanej przebudowy DK87 w Barcicach i w Barcicach Dolnych wybierając wariant A. Celem przebudowy ww. drogi jest poprawa przejezdności i warunków Read more about XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W środę 27.05.2020 r. miała miejsce XXII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. Sesja Rady Miejskiej odbyła się bez udziału sołtysów i przewodniczących osiedli. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o uzyskaniu przez Gminę dofinansowania w wysokości 100 tys. zł na remont tzw. dróg rolniczych. Gmina starała się o dofinansowanie Read more about XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 2 marca 2020 r. miała miejsce XX sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Z-ca Burmistrza Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki poinformował m.in. o fakcie złożenia przez Gminę wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dotyczących wykonania czterech tzw. dróg „rolniczych” na terenie Gminy Stary Sącz. Projekty dotyczą wykonania dróg: Gaboń – Read more about XX SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]

Spotkanie dot. odprowadzenia wód opadowych z DK 87

W dniu 11 lutego 2020 r. w Bibliotece w Barcicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Projektowego DROSYSTEM, oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki. Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z odprowadzeniem wód opadowych z obszaru Drogi Krajowej nr 87, także z terenu przylegających Read more about Spotkanie dot. odprowadzenia wód opadowych z DK 87[…]

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 3 lutego 2020 r. miała miejsce XIX sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Z-ca Burmistrza Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki poinformował m.in. o przygotowaniu i ogłoszeniu przetargów na wykonanie kanalizacji sanitarnej: Moszczenicy Wyżnej, Mostek i Gołkowic Dolnych. Poinformował że przygotowywane są i wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie oświetleń ulicznych Read more about XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 20 grudnia 2019 r. miała miejsce XVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o porozumieniu zawartym z Prezydentem Nowego Sącza dotyczącym współpracy w zakresie transportu publicznego na lata 2020 – 2023. Porozumienie określa nowe zasady wyliczenia kwoty dopłat do komunikacji autobusowej M.P.K. Read more about XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 02.12.2019 r. miała miejsce XVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek przedstawił założenia projektu budżetu na 2020 r. Dochody zaplanowano w wysokości 130 205 576 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 160 450 491 zł. Inwestycje zostały zaplanowane na poziomie 51 898 432 zł. Największą Read more about XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]