XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

W poniedziałek 29 marca 2021 r. miała miejsce XXXII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek omówił i podsumował działania podejmowane i prowadzone od czasu ostatniej sesji, która miała miejsce 21 stycznia 2021 r. Burmistrz poinformował m.in. o pozyskaniu przez Gminę środków w ramach wsparcia dla gmin Read more about XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU[…]

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

We wtorek 22 grudnia 2020 r. miała miejsce XXIX sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Rada Miejska przyjęła projekt budżetu Gminy Stary Sącz na 2021 rok. Wszystkie wydatki w budżecie opiewają na kwotę 164 milionów 219 tysięcy złotych z czego wydatki majątkowe to 47 milionów 952 tysiące. Pojawia się deficyt w kwocie Read more about XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU[…]

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 7 grudnia 2020 r. miała miejsce XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., o rozstrzygnięciu przetargu na wywóz i zagospodarowanie śmieci od mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz w 2021 roku. Przetarg wygrała firma Empol. Burmistrz oświadczył że stawki za wywóz są Read more about XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W piątek 30 października 2020 r. miała miejsce XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., że rozstrzygnięte zostały kolejne przetargi dotyczące budowy oświetlenia w Gaboniu koło kościoła oraz na Woli Kroguleckiej – Brzozowice. Rozstrzygnięty został także przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Burmistrz poinformował, że Read more about XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

Zebranie Wiejskie

W niedzielę 20 września odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Barcice Dolne, w zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczyła Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu P. Małgorzata Tokarczyk. Na początku zebrania Sołtys przypomniał podział budżetu sołeckiego na 2020 r., omówił stopień zaawansowania poszczególnych pozycji budżetu na 2020 r., w szczególności wykonanych, tj. zakupu i montażu elementów siłowni na Read more about Zebranie Wiejskie[…]

XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 14 września 2020 r. miała miejsce XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., zgłoszeniu do programu inwestycji lokalnych adresowanego do samorządów sześciu projektów o wartości blisko 20 milionów złotych. Zgłoszone projekty obejmują: – budowę całodobowego Domu Pomocy Społecznej, – rozbudowę szkoły podstawowej Read more about XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

We wtorek 30.06.2020 r. miała miejsce XXIV sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., o otrzymaniu w ramach rządowej „Tarczy dla Samorządów”, pomocy finansowej. Gminy naszego regionu otrzymały pomoc finansową w wysokości blisko 40 milionów złotych. Do starosądeckiej kasy wpłynie 6 milionów 700 tysięcy złotych. Read more about XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W środę 17.06.2020 r. miała miejsce XXIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., że Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad dokonała wyboru wariantu planowanej przebudowy DK87 w Barcicach i w Barcicach Dolnych wybierając wariant A. Celem przebudowy ww. drogi jest poprawa przejezdności i warunków Read more about XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W środę 27.05.2020 r. miała miejsce XXII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. Sesja Rady Miejskiej odbyła się bez udziału sołtysów i przewodniczących osiedli. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o uzyskaniu przez Gminę dofinansowania w wysokości 100 tys. zł na remont tzw. dróg rolniczych. Gmina starała się o dofinansowanie Read more about XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 2 marca 2020 r. miała miejsce XX sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Z-ca Burmistrza Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki poinformował m.in. o fakcie złożenia przez Gminę wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dotyczących wykonania czterech tzw. dróg „rolniczych” na terenie Gminy Stary Sącz. Projekty dotyczą wykonania dróg: Gaboń – Read more about XX SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]