kontrola kompostowników…

Burmistrz Starego Sącza informuje, że w terminie od 5 do 30 października br. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu rozpoczną systematyczne kontrole przydomowych kompostowników na terenie całej gminy. Weryfikowane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 Read more about kontrola kompostowników…[…]

Częściowy zakaz palenia w kominkach na terenie Województwa Małopolskiego

Sejmik małopolski przyjął nowy Program Ochrony Powietrza. Za przyjęciem programu głosowało 33 radnych, żaden nie był przeciw, czterech wstrzymało się od głosu, dwóch było nieobecnych. Uchwała wprowadza zakaz użytkowania kominków przy wysokich stężeniach pyłu, czyli przekroczeniu poziomu dopuszczalnego 50 mikrogramów na metr sześcienny średniodobowo, z wyłączeniem sytuacji, w których kominek stanowi jedyne źródło ciepła. Oznacza Read more about Częściowy zakaz palenia w kominkach na terenie Województwa Małopolskiego[…]

Zebranie Wiejskie

W niedzielę 20 września odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Barcice Dolne, w zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczyła Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu P. Małgorzata Tokarczyk. Na początku zebrania Sołtys przypomniał podział budżetu sołeckiego na 2020 r., omówił stopień zaawansowania poszczególnych pozycji budżetu na 2020 r., w szczególności wykonanych, tj. zakupu i montażu elementów siłowni na Read more about Zebranie Wiejskie[…]

XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 14 września 2020 r. miała miejsce XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., zgłoszeniu do programu inwestycji lokalnych adresowanego do samorządów sześciu projektów o wartości blisko 20 milionów złotych. Zgłoszone projekty obejmują: – budowę całodobowego Domu Pomocy Społecznej, – rozbudowę szkoły podstawowej Read more about XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był Read more about Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19[…]

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

We wtorek 30.06.2020 r. miała miejsce XXIV sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., o otrzymaniu w ramach rządowej „Tarczy dla Samorządów”, pomocy finansowej. Gminy naszego regionu otrzymały pomoc finansową w wysokości blisko 40 milionów złotych. Do starosądeckiej kasy wpłynie 6 milionów 700 tysięcy złotych. Read more about XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA[…]

Dofinansowanie do przydomowej instalacji zatrzymującej deszczówkę.

W ramach programu MOJA WODA będzie można uzyskać nawet 5 tys. zł na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. W ramach projektu, Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planują zainwestować 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w miesiącu lipcu. Otrzymane pieniądze będzie można Read more about Dofinansowanie do przydomowej instalacji zatrzymującej deszczówkę.[…]