Odszedł Marian Cycoń

20 listopada br. w wieku 80 lat zmarł Marian Cycoń, poseł na Sejm RP, wieloletni burmistrz Starego Sącza, prezydent Nowego Sącza, mieszkaniec Barcic Dolnych. Marian Cycoń ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W latach 1975–1978 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu. Następnie w okresie od 1979 do 1988 pełnił funkcję naczelnika Read more about Odszedł Marian Cycoń[…]

XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W piątek 30 października 2020 r. miała miejsce XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., że rozstrzygnięte zostały kolejne przetargi dotyczące budowy oświetlenia w Gaboniu koło kościoła oraz na Woli Kroguleckiej – Brzozowice. Rozstrzygnięty został także przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Burmistrz poinformował, że Read more about XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

ZAPOTRZEBOWANIE NA KODY KRESKOWE

W związku z decyzją Burmistrza Starego Sącza o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Miejskiego w terminie od 19 października 2020 r. do 6 listopoda 2020 r. Referat Ochrony Środowiska informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na etykiety z kodami kreskowymi na dwa sposoby: 1.  wysłanie e-maila na adres:  gmina@starysacz.um.gov.pl bdkolbon@starysacz.um.gov.pl alabuda@starysacz.um.gov.pl jkoszkul@starysacz.um.gov.pl astawiarska@starysacz.um.gov.pl w tytule wpisując: „KODY Read more about ZAPOTRZEBOWANIE NA KODY KRESKOWE[…]

Czasowe zawieszenia bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

W związku z nadal utrzymującą się trudną sytuacją epidemiczną w naszym kraju a także w Gminie Stary Sącz, Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek podjął decyzję u przedłużeniu czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do dnia 6 listopada 2020 r. Do 6 listopada 2020 r. urząd będzie działał w trybie pracy zdalnej. Read more about Czasowe zawieszenia bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Starym Sączu[…]

kontrola kompostowników…

Burmistrz Starego Sącza informuje, że w terminie od 5 do 30 października br. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu rozpoczną systematyczne kontrole przydomowych kompostowników na terenie całej gminy. Weryfikowane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 Read more about kontrola kompostowników…[…]

Częściowy zakaz palenia w kominkach na terenie Województwa Małopolskiego

Sejmik małopolski przyjął nowy Program Ochrony Powietrza. Za przyjęciem programu głosowało 33 radnych, żaden nie był przeciw, czterech wstrzymało się od głosu, dwóch było nieobecnych. Uchwała wprowadza zakaz użytkowania kominków przy wysokich stężeniach pyłu, czyli przekroczeniu poziomu dopuszczalnego 50 mikrogramów na metr sześcienny średniodobowo, z wyłączeniem sytuacji, w których kominek stanowi jedyne źródło ciepła. Oznacza Read more about Częściowy zakaz palenia w kominkach na terenie Województwa Małopolskiego[…]

Zebranie Wiejskie

W niedzielę 20 września odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Barcice Dolne, w zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczyła Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu P. Małgorzata Tokarczyk. Na początku zebrania Sołtys przypomniał podział budżetu sołeckiego na 2020 r., omówił stopień zaawansowania poszczególnych pozycji budżetu na 2020 r., w szczególności wykonanych, tj. zakupu i montażu elementów siłowni na Read more about Zebranie Wiejskie[…]

XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 14 września 2020 r. miała miejsce XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., zgłoszeniu do programu inwestycji lokalnych adresowanego do samorządów sześciu projektów o wartości blisko 20 milionów złotych. Zgłoszone projekty obejmują: – budowę całodobowego Domu Pomocy Społecznej, – rozbudowę szkoły podstawowej Read more about XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był Read more about Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19[…]