Rok 2020 w Sołectwie Barcice Dolne.

wykonanie siłowni na otwartym powietrzu, chodnika, uzupełnienie paneli ogrodzeniowych boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie projektu oświetlenia i monitoringu kompleksu sportowego wykonanie oświetlenia zielonej drogi przebudowa, podniesienie poziomu zabezpieczenia przejazdu kolejowego k. Pana Urbana zmiana numeracji budynków, przyjęcie i wprowadzenie nazw ulic organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic i Sołectwem Barcice