Rok 2020 w Sołectwie Barcice Dolne.

wykonanie siłowni na otwartym powietrzu, chodnika, uzupełnienie paneli ogrodzeniowych boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie projektu oświetlenia i monitoringu kompleksu sportowego wykonanie oświetlenia zielonej drogi przebudowa, podniesienie poziomu zabezpieczenia przejazdu kolejowego k. Pana Urbana zmiana numeracji budynków, przyjęcie i wprowadzenie nazw ulic organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic i Sołectwem Barcice

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

We wtorek 22 grudnia 2020 r. miała miejsce XXIX sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Rada Miejska przyjęła projekt budżetu Gminy Stary Sącz na 2021 rok. Wszystkie wydatki w budżecie opiewają na kwotę 164 milionów 219 tysięcy złotych z czego wydatki majątkowe to 47 milionów 952 tysiące. Pojawia się deficyt w kwocie Read more about XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU[…]