Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barcic

W związku z planowaną w 2021 roku zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Barcic przypominamy, że każda osoba posiadająca działki na terenie Barcic, chcący zmienić jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może teraz złożyć stosowny wniosek o taką zmianę. We wniosku należy podać: dane właściciela działki który zwraca się z wnioskiem o przekształcenie, nr działki oraz Read more about Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barcic[…]

Fundusze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie: w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się Read more about Fundusze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej[…]

Zmiana numeracji budynków oraz wprowadzenie nazw ulic w Barcicach Dolnych

Od 1 lutego 2021 r. w Barcicach Dolnych wprowadzone zostaną nazwy ulic oraz nowa numeracja budynków mieszkalnych. Działania te pozwolą na uporządkowanie numeracji budynków na terenie Sołectwa. Obecnie funkcjonująca numeracja wynikająca z kolejności budowy domów, stwarza trudności w odnalezieniu konkretnego adresu w terenie, gdyż często sąsiadujące ze sobą budynki mają nadane odległe od siebie numery. Taka sytuacja Read more about Zmiana numeracji budynków oraz wprowadzenie nazw ulic w Barcicach Dolnych[…]

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 7 grudnia 2020 r. miała miejsce XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., o rozstrzygnięciu przetargu na wywóz i zagospodarowanie śmieci od mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz w 2021 roku. Przetarg wygrała firma Empol. Burmistrz oświadczył że stawki za wywóz są Read more about XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]