Częściowy zakaz palenia w kominkach na terenie Województwa Małopolskiego

Sejmik małopolski przyjął nowy Program Ochrony Powietrza. Za przyjęciem programu głosowało 33 radnych, żaden nie był przeciw, czterech wstrzymało się od głosu, dwóch było nieobecnych. Uchwała wprowadza zakaz użytkowania kominków przy wysokich stężeniach pyłu, czyli przekroczeniu poziomu dopuszczalnego 50 mikrogramów na metr sześcienny średniodobowo, z wyłączeniem sytuacji, w których kominek stanowi jedyne źródło ciepła. Oznacza Read more about Częściowy zakaz palenia w kominkach na terenie Województwa Małopolskiego[…]